Pióro

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


Od roku 2010 GBP w Świekatowie bierze udział w programie

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.


Pozostałe projekty zrealizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świekatowie:

Bądź fit - zajęcia z trampoliną. 2017 rok - współfinansowanie z programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu.

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/dl-x-bd-fit

- Warsztaty dla grupy tanecznej Mażoretki. 2016 rok - współfinansowanie z programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej  „Inkubator Przedsiębiorczości”

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/dl-ix-maoretki

- Od komputera wstańmy i się poruszajmy – zajęcia taneczno ruchowe promujące zdrowy tryb życia. 2015 rok - współfinansowanie z programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej  „Inkubator Przedsiębiorczości”

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/dziaaj-lokalnie-ix

- Opracowanie i wydanie publikacji promującej walory turystyczne gminy Świekatowo. 2014 rok - współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/publikacja

- Zorganizowanie Festynu Borowiackiego w miejscowości Zalesie Królewskie. 2014 rok - współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/festyn-borowiacki

- Zmodernizowanie Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Świekatowo. 2013 rok - warsztaty literackie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/pit

- Organizacja warsztatów z zakresu grafiki komputerowej w miejscowości Świekatowo dla młodzieży gimnazjalnej. 2013 rok - warsztaty literackie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/warsztaty-grafiki-komputerowej-2-edycja

- Grafika komputerowa oknem na świat. Warsztaty z projektowania przestrzennego. Rok 2012 -  warsztaty grafiki komputerowej współfinansowane z programu Równać Szanse. Regionalny konkurs grantowy.

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/warsztaty-grafiki-komputerowej

- Wydanie publikacji dotyczącej tradycji i obrzędów kultywowanych w Gminie Świekatowo. 2011 rok - warsztaty literackie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/warsztay-literackie

- Pomyszkuj w bibliotece. Tydzień z internetem 2011 - warsztaty internetowe dla seniorów. Program w Polsce koordynowany przez Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/pomyszkuj-w-bibliotece

- Biblioteka+ 2010 oraz 2012 rok, Szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/biblioteka

- Gmina Świekatowo moim miejscem na ziemi. 2009 rok, warsztaty fotograficzne współfinansowane z programu Równać Szanse. Regionalny konkurs grantowy.

http://www.swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/warsztaty-fotograficzne