Pióro

Projekt zatytułowany „Bądź fit – zajęcia z trampoliną” ma polegać na przeprowadzeniu cyklu zajęć fitness dla 14-osobowej grupy dorosłych. Będą to zajęcia gimnastyczne  z trampoliną - 30 godzin zegarowych w rozłożeniu na 20 spotkań po 1,5 godz. 19 spotkań odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Świekatowie lub w innej miejscowości gminy Świekatowo, a 1 zajęcia będą w plenerze – na plaży w Świekatowie. Ponadto planujemy przeprowadzić dwa spotkania z dietetykiem na temat odpowiedniego odżywiania się osób aktywnych fizycznie. Na samym początku – czerwiec 2017 -przeprowadzona zostanie kampania informacyjna o projekcie oraz nabór uczestników a na zamknięcie spotkanie podsumowujące. Ramy czasowe projektu to czerwiec - listopad 2017.