Pióro

     Rozwój sieci bibliotek po II wojnie światowej związany jest ściśle z odbudową systemu edukacji w kraju. Sytuacja taka dotyczyła też naszej gminy.

     Po wojennych zniszczeniach należało przede wszystkim odbudować - bądź o ile to możliwe odremontować budynki szkolne. Na terenie gminy Świekatowo pierwszym jaki udało się przystosować i oddać do użytku był budynek SP w Zalesiu Królewskim. Pierwszym organizatorem, Kierownikiem oraz przez rok jedynym nauczycielem była pani Filomena Barwik. Szkoła ruszyła już 7 września  1945 roku. 17 kwietnia 1946 roku polski rząd wydał dekret o powstaniu sieci bibliotek publicznych.  W tym samym roku z angielskiej strefy okupacyjnej powrócił do domu mąż pani Barwik, Antoni. Od tego momentu szkoła miała dwóch nauczycieli a pani Filomena mogła zając się również organizowaniem biblioteki.  Biblioteka  - jako Gromadzka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zalesiu Królewskim ruszyła w roku 1949. Księgozbiór „startowy” liczył 500 woluminów. Były to książki popularnonaukowe oraz literatura piękna. Do końca roku 49 udało się go powiększyć o kolejne 300 tytułów.

     Pani Barwik przestał prowadzić bibliotekę w roku 1953 i wówczas zajął się tym pan Jerzy Jaremba. Przejmował on księgozbiór liczący  już około 2 i pół tysiąca woluminów i po ponad pięciu latach przekazał prowadzenie biblioteki pani Stefani Krzyżalewskiej, która pracowała tu około dwóch lat.

     Lata  60 był to trudny okres, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Pieniądze na zakup księgozbioru z rzadka trafiały do bibliotek gminnych. Często było tak, że zakup księgozbioru odbywał się na poziomie biblioteki powiatowej bądź wyżej, a ona przesyłał książki podległym sobie jednostkom wraz z protokołami przekazania dając im termin 5 dni na wprowadzenie ich do inwentarza. Wiadomo, ze było to jedno z narzędzi kontroli myśli politycznej. Dobór księgozbioru był w ten sposób narzucany odgórnie. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające gromadzenie czy ubytkowanie jakichkolwiek pozycji. Jedyne co pozostało z tamtego okresu to księga  inwentarzowa. W tym okresie tez przeniesiono bibliotekę do Świekatowa. Pierwsze jej lokum mieściło się na ulicy Bohaterów Września. Zaczęto też otwierać punkty biblioteczne w wioskach należących do gminy, głównie tam gdzie funkcjonowały szkoły.

     Kolejnym bibliotekarzem tu pracującym była pani Maria Kuczora (prowadziła bibliotekę w latach 1960-1969). W tym czasie powstała w sąsiedztwie kolejna - Biblioteka Gromadzka w Suchej a biblioteka świekatowska wsparła to przedsięwzięcie przekazując jej 225 woluminów wypisując je z własnego księgozbioru, który wynosił wówczas ponad 4000 pozycji. Protokół przekazania datowany jest na 22-04-1960 roku.

     Kolejny etap to okres prowadzenia biblioteki przez Janinę Madaj. Są to lata 1969 – 1972. Przez 12 lat jej pracy w księgozbiór rozbudował się z ponad 6 na 7700 pozycji.  Nie jest to duży przyrost co świadczy o słabej sytuacji finansowej bibliotek w tym czasie. Mimo to biblioteka miała wówczas największą w swojej historii ilość punktów bibliotecznych. Na koniec grudnia 1972 roku było ich 6 – w Stążkach, Szewnie, Tuszynach, Lubani-Lipiny, Zalesiu Królewskim i w Janiej Górze. Z danych wynikających z protokołu przekazania biblioteki kolejnej osobie – pani Marii Franke wynika, że po odjęciu ubytków cały księgozbiór liczył 7080 pozycji, z czego 1669 znajdowało się w punktach bibliotecznych.

     Wtedy właśnie bibliotekę przeniesiono do budynku prywatnego należącego do państwa Kiełpikowskich przy ulicy Koronowskiej, gdzie wyznaczono jej lokal o powierzchni 60 m. W czasie, kiedy kierownikiem była pani Maria Franke nastąpiła reforma administracyjna kraju. Świekatowo zostało częścią składową gminy Bukowiec, przez co biblioteka została wciągnięta w Gminną bibliotekę w Bukowcu i stała się jej filią. Straciła ona tez punkty biblioteczne, które stały się wówczas bibliotekami szkolnymi. Spowodowało to dużą selekcję księgozbioru. Dla porównania podam, że w roku 1972 (po 23 latach funkcjonowania biblioteki) księga ubytków lic zyła około 500 pozycji, natomiast w roku 1984 (czyli po kolejnych 12 latach) ubytków było już 4381.

     W 1984 roku bibliotekę przejęła pani Danuta Szot która pracowała tu 24 lata – jak dotąd jest to najdłuższy staż dla naszej biblioteki. Pani Danuta przeszłe dwie przeprowadzki biblioteki ( z ul Koronowskiej na Tucholską, i z Tucholskiej na Dworcową) oraz dwie reformy administracyjne. Pierwsza w roku 1991 kiedy to powstała ponownie Gmina Świekatowo i biblioteka odłączona został od Bukowca, oraz w 2007 roku kiedy wyodrębniono Gminną Biblioteka Publiczną jako samodzielnie funkcjonującą instytucje kultury. Momentem kryzysowym był właśnie rok 1991 kiedy to ówcześni radni podjęli decyzje o likwidacji biblioteki. Ostatecznie jednak nie dokonano tego, zmniejszając jedynie ilość etatu w bibliotece do ½. Drugą juz dużą selekcję księgozbioru przeprowadzono w 1992 roku kiedy ubytkowane zostało niemalże 3000 pozycji.    

     Ważnym  momentem ostatnich lat było utworzenie CK w bibliotece. Pracownia komputerowa, dostęp do Internetu nowoczesne urządzenia peryferyjne do komputera spowodowany, że bibliotekę zaczęło odwiedzać więcej osób, zwłaszcza młodych, stała się ona miejscem spędzania wolnego czasu.

     W 2008 roku stanowisko kierownika biblioteki obejmuje pani Anita Łysek-Gracz. W momencie przejęcia przez nią księgozbioru liczył on ponad 9 tysięcy woluminów, a lokal w jakim mieści się biblioteka zajmuje około 200m². Od 2009  roku GBP ma własną stronę internetową oraz  komputerowy system biblioteczny (SB MATEUSZ), który umożliwi nowoczesne funkcjonowanie biblioteki.

     Poniżej przedstawiamy zdjęcia z obchodów 60-lecia istnienia biblioteki, które odbyły się w 2009 roku.